Τι να κάνω το άδειο μου μπουκάλι LE PETIT MARSEILLAIS®;

Τι να κάνω το άδειο μου μπουκάλι;

Τι να κάνω το άδειο μου μπουκάλι;

Σωστά αντανακλαστικά ως προς τις πλαστικές συσκευασίες

Ανακυκλώνω ή δεν ανακυκλώνω… Μην τρομάζετε. Το μόνο που χρειάζεται είναι γρήγορα αντανακλαστικά!

recyclage_0.jpg
 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση στην Ελλάδα, ανακαλύψτε τον Οδηγό ανακύκλωσης απορριμμάτων στην Ελλάδα από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης.

Source:

    COOKIE SETTINGS PANEL

    1st Party cookies: Necessary Cookie = :: Enhancement =

    When you refuse the use of - 1st or 3rd party - cookies, this site will not behave as designed due to the unavailability of cookies.