Κέλυφος αμυγδάλου

Ανακαλύψτε το συστατικό αυτό και τις ιδιότητες του!

Το κέλυφος αμυγδάλου των προϊόντων LE PETIT MARSEILLAIS®


Ανακαλύψτε το συστατικό αυτό και τις ιδιότητες του!

Κέλυφος αμυγδάλου

Το κέλυφος αμυγδάλου είναι γνωστό για τις απολεπιστικές ιδιότητές του.

COOKIE SETTINGS PANEL

1st Party cookies: Necessary Cookie = :: Enhancement =

When you refuse the use of - 1st or 3rd party - cookies, this site will not behave as designed due to the unavailability of cookies.