Τα φιλικά προϊόντα μας

Πράσινοι στόχοι

Η Γαλλική συμμετοχή μας στην Eco-Emballage

Πράσινοι στόχοι
Η Γαλλική συμμετοχή μας στην Eco-Emballage

Στη Γαλλία συμμετέχουμε σε μια δράση συλλογική, υπεύθυνη και αποτελεσματική για το περιβάλλον.

Τι είναι η Eco-Emballage;
Η Eco-Emballage είναι μια οικολογική οργάνωση, εγκεκριμένη από το Γαλλικό κράτος, στην οποία συνεισφέρουν οικονομικά 47.000 εταιρείες, χρήματα από τα οποία σχεδόν το 93% δωρίζεται στις τοπικές Γαλλικές κοινότητες για τη συνεισφορά στη χρηματοδότηση της επιλεκτικής συλλογής απορριμμάτων.

Σήμερα, χάρη στη συλλογική δέσμευση των επιχειρήσεων, των κοινοτήτων, των πολιτών και των επαγγελματιών της ανακύκλωσης, στη Γαλλία ανακυκλώνεται περίπου το 63% των οικιακών συσκευασιών.

Η πράσινη κουκκίδα, σύμβολο αυτής της δέσμευσης, είναι παρούσα σε όλες τις συσκευασίες του LE PETIT MARSEILLAIS®, όπως και σχεδόν στο 95% των προϊόντων ευρείας κατανάλωσης στη Γαλλία.

Source: