Τα προϊόντα LE PETIT MARSEILLAIS® έχουν ημερομηνία λήξης μετά το άνοιγμα (επίσης γνωστή ως Περίοδος διατήρησης μετά το άνοιγμα);

Σε γενικές γραμμές, τα προϊόντα μας θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μέσα σε δώδεκα μήνες μετά το άνοιγμα. Αυτό το δωδεκάμηνο διάστημα, κατά περίπτωση, δηλώνεται με το σύμβολο του ανοικτού μπουκαλιού με την επιγραφή «12M» στο εσωτερικό του.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προθεσμία χρήσης μετά το άνοιγμα ενός συγκεκριμένου προϊόντος, ανατρέξτε στις πληροφορίες που αναγράφονται στη συσκευασία του.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την Περίοδο διατήρησης μετά το άνοιγμα ενός προϊόντος, σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών μας στο 800 11 22888.