Δεν καταλαβαίνω τη λίστα συστατικών του προϊόντος σας, μπορείτε να με βοηθήσετε;

Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, στη λίστα συστατικών μας που αναγράφεται στις συσκευασίες μας τα συστατικά είναι γραμμένα με την επιστημονική τους ονομασία (αγγλοσαξωνική ή λατινική μορφή), σύμφωνα με την ευρωπαϊκή επίσημη ονοματολογία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λίστα συστατικών ενός προϊόντος, σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών μας στο 800 11 22888