Τα προϊόντα σας έχουν διαφορετικές τιμές από έμπορο σε έμπορο, γιατί συμβαίνει αυτό;

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι για καθένα από τα προϊόντα μας προτείνουμε στους μεταπωλητές μας τα αντίστοιχα εύρη συνιστώμενων τιμών πώλησης.

Ωστόσο, οι διανομείς είναι ελεύθεροι να ακολουθήσουν ή όχι τις εν λόγω συστάσεις και εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα παρέμβασης στις τιμές μεταπώλησης που ορίζουν.

COOKIE SETTINGS PANEL

1st Party cookies: Necessary Cookie = :: Enhancement =

When you refuse the use of - 1st or 3rd party - cookies, this site will not behave as designed due to the unavailability of cookies.