Τα προϊόντα σας έχουν διαφορετικές τιμές από έμπορο σε έμπορο, γιατί συμβαίνει αυτό;

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι για καθένα από τα προϊόντα μας προτείνουμε στους μεταπωλητές μας τα αντίστοιχα εύρη συνιστώμενων τιμών πώλησης.

Ωστόσο, οι διανομείς είναι ελεύθεροι να ακολουθήσουν ή όχι τις εν λόγω συστάσεις και εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα παρέμβασης στις τιμές μεταπώλησης που ορίζουν.