Έχω ένα πρόβλημα ποιότητας σε σχέση με κάποιο από τα προϊόντα σας, τι να κάνω;

Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα ποιότητας με κάποιο από τα προϊόντα μας, σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών μας στο 800 11 22888

Εάν είναι εφικτό, ενημερώστε μας για το όνομα του προϊόντος και το περιεχόμενό του, το barcode του, τον αριθμό παρτίδας (συνήθως βρίσκεται στο πίσω ή το κάτω μέρος της συσκευασίας) και την ημερομηνία αγοράς, ώστε να μπορέσουμε να σας βοηθήσουμε καλύτερα.

COOKIE SETTINGS PANEL

1st Party cookies: Necessary Cookie = :: Enhancement =

When you refuse the use of - 1st or 3rd party - cookies, this site will not behave as designed due to the unavailability of cookies.