Πολιτική σχετικά με τα cookies

Καλώς ορίσατε

Καλώς ορίσατε στο www.lepetitmarseillais.gr που ανήκει στην Johnson & Johnson Hellas Καταναλωτικά Προϊόντα ΑΕΕ. Αυτή η πολιτική σχετικά με τα cookies έχει σχεδιαστεί για να σας ενημερώσει σχετικά με τις πρακτικές μας όσον αφορά τη συλλογή πληροφοριών από εσάς, όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας μέσω των cookies και άλλων τεχνολογιών παρακολούθησης.

 

Επισκόπηση των κανόνων συγκατάθεσης σχετικά με τα cookies

Η νομοθεσία της ΕΕ απαιτεί οι οργανισμοί που τοποθετούν cookies μέσω των ιστότοπων στους υπολογιστές των επισκεπτών να αποκτούν τη «συγκατάθεσή» τους μετά την παροχή σαφών και αναλυτικών πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο που τα cookies χρησιμοποιούνται στους ιστότοπους. 

Προκειμένου να συμμορφωθούμε με αυτό, έχουμε προβεί σε τέσσερα βήματα:

(i)              Προσδιορίσαμε τα cookies και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης που χρησιμοποιούνται μέσω αυτού του ιστότοπου, τους σκοπούς που επιτελούν και τις σχετικές πληροφορίες, όπως η λήξη τους και εάν είναι cookies αρχικού κατασκευαστή ή άλλου τρίτου.

(ii)            Αξιολογήσαμε τo βαθμό διείσδυσης των συγκεκριμένων cookies σε σχέση με την προστασία του ιδωιτικού απορρήτου που αναμένουν οι επισκέπτες με βάση τις πληροφορίες που συλλέγονται στο (i) ανωτέρω.

(iii)           Παρείχαμε «σαφείς και αναλυτικές» πληροφορίες σχετικά με τα cookies του ιστότοπου με το κατάλληλο επίπεδο γνωστοποίησης αναλόγως με τη διείσδυση κάθε cookie (βλέπε Πίνακα ρυθμίσεων cookie).

(iv)           Χρησιμοποιήσαμε κατάλληλη στρατηγική για την απόκτηση συγκατάθεσης για τα cookies στον ιστότοπο, λαμβάνοντας υπόψη τη χρήση και τη διείσδυσή τους.  Ορισμένοι τύποι cookies ενδέχεται να πληρούν τις προϋποθέσεις εξαίρεσης που προβλέπονται από το νόμο και σε αυτή την περίπτωση, η συγκατάθεση δεν θα απαιτείται για αυτά τα cookies.

 

Στρατηγικές συγκατάθεσης που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον Ιστότοπο

Τα ευρωπαϊκά πρότυπα για τη απόκτηση συγκατάθεσης για τη χρήση cookies και παρόμοιων τεχνολογιών παρακολούθησης (όπως tracking pixels και website scripts) («cookies») συνεχίζουν να εξελίσσονται και ενώ παλαιότερα οι στρατηγικές ρητής συγκατάθεσης (ή οι στρατηγικές «opt-in») αντιπροσώπευαν την πιο ισχυρή νομικά λύση για την απόκτηση συγκατάθεσης, μπορούν να επηρεάσουν την εμπειρία των επισκεπτών και να επιδράσουν αρνητικά στη θεμιτή συλλογή δεδομένων του ιστότοπου. 

Ως εναλλακτική λύση, οι στρατηγικές σιωπηρής συγκατάθεσης μάς επιτρέπουν να συμπεράνουμε τη συγκατάθεση όταν οι επισκέπτες δεν αρνούνται τα cookies (ή «opt-out»), μετά την παροχή πληροφοριών σχετικά με τα cookies και απλούς, εύκολα διαθέσιμους ελέγχους στα cookies σε λεπτομερές επίπεδο (συμβουλευτείτε τον Πίνακα ρυθμίσεων cookies).  Αυτό επιτρέπει στους επισκέπτες να αποδεχθούν ή να αρνηθούν τα cookies που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπο.

Η κατάλληλη στρατηγική συγκατάθεσης θα εξαρτηθεί από τη διείσδυση των cookies, λαμβάνοντας υπόψη:

  • ποιον εξυπηρετούν τα cookies (δηλαδή τον αρχικό κατασκευαστή ή τρίτους)
  • ποια δεδομένα συλλέγουν τα cookies
  • ποιους σκοπούς ικανοποιούν
  • πόσο καιρό διαρκούν
  • τη φύση της ιστοσελίδας μέσω της οποίας χρησιμοποιούνται. 

 

Για τα cookies που απαιτούν συγκατάθεση, ακολουθούμε μια προσέγγιση σε τρία επίπεδα:

  • για τα cookies χαμηλής διείσδυσης:  κάνουμε ενισχυμένες γνωστοποιήσεις στην πολιτική σχετικά με τα cookies και παρέχουμε εύκολους τρόπους για επιλογή εξαίρεσης από τα cookies, και συνάγουμε τη συγκατάθεση των επισκεπτών όταν δεν αρνούνται τα cookies
  • για cookies μέτριας διείσδυσης: χρησιμοποιούμε την ίδια στρατηγική όπως και για τα cookies χαμηλής διείσδυσης και κάνουμε και γνωστοποιήσεις βάσει περιεχομένου σχετικά με τη χρήση των cookies στα κατάλληλα σημεία στους ιστότοπους (π.χ. γνωστοποιήσεις σχετικά με τα cookies σχετικά με στοχευμένες διαφημίσεις ή άλλες λειτουργίες του ιστότοπου που βασίζονται σε αυτά τα cookies)
  • για cookies υψηλής διείσδυσης:  εφαρμόζουμε μια στρατηγική προηγουμένης συγκατάθεσης (για παράδειγμα, χρήση ενός banner/αναδυόμενου παραθύρου που ζητά οι επισκέπτες να συναινέσουν σε αυτά τα cookies πριν χρησιμοποιηθούν).

 

Σιωπηρή συγκατάθεση για τα περισσότερα cookies: Τα cookies που αναπτύχθηκαν μέσω αυτού του ιστότοπου είναι χαμηλής ή μέσης παρέμβασης μόνο. 

Γνωστοποιήσεις cookies ανά τύπο και όχι ανά ταυτότητα: Λαμβάνοντας υπόψη το σημαντικό αριθμό των cookies που χρησιμοποιούνται μέσω των ιστότοπων, τα cookies ομαδοποιούνται ανά κατηγορία (για παράδειγμα, «τα διαφημιστικά cookies», «τα analytics cookies»).  Έτσι οι γνωστοποιήσεις cookies είναι πιο απλές και πιο σαφείς για να τις κατανοήσουν οι καταναλωτές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Πίνακας ρύθμισης cookies παρέχει πληροφορίες σχετικά με το σκοπό(-ούς), τη λήξη και τους συνδέσμους για άρνηση των cookie.

 

Σύνδεσμοι σε άλλους ιστότοπους

Αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους ή αναφορές σε άλλους ιστότοπους. Πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν ελέγχουμε τα cookies/τις τεχνολογίες παρακολούθησης άλλων ιστότοπων και αυτή η Πολιτική σχετικά με τα cookies δεν ισχύει σε αυτούς τους ιστότοπους.

 

Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες, σχόλια ή ανησυχίες σχετικά με αυτήν την Πολιτική σχετικά με τα cookies ή τις πρακτικές πληροφόρησης αυτού του ιστότοπου, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας ως εξής:

Johnson & Johnson Hellas Καταναλωτικά Προϊόντα ΑΕΕ

Υπόψη: Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών

Αιγιαλείας & Επιδαύρου 4, Μαρούσι 15125, Αθήνα, Ελλάδα

Τηλέφωνο: 800-11-22888

 

Αλλαγές σε αυτήν την Πολιτική σχετικά με τα cookies

Εάν αυτή η Πολιτική σχετικά με τα cookies αλλάξει, η αναθεωρημένη πολιτική θα δημοσιευθεί σε αυτόν τον ιστότοπο. Αυτή η Πολιτική σχετικά με τα cookies ενημερώθηκε για τελευταία φορά στις 09 Φεβρουαρίου 2014.

COOKIE SETTINGS PANEL

1st Party cookies: Necessary Cookie = :: Enhancement =

When you refuse the use of - 1st or 3rd party - cookies, this site will not behave as designed due to the unavailability of cookies.