Μανταρίνι

Αγαπάμε το μανταρίνι των προϊόντων μας. Ανακαλύψτε αυτό το συστατικό και τις ιδιότητές του!

Το μανταρίνι των προϊόντων LE PETIT MARSEILLAIS®


Αγαπάμε το μανταρίνι των προϊόντων μας. Ανακαλύψτε αυτό το συστατικό και τις ιδιότητές του!

Μανταρίνι

Το μανταρίνι εκτιμάται για το φρουτώδες του άρωμα.

Το μανταρίνι είναι ένα εσπεριδοειδές. Οι χρήσεις του είναι ταυτόσημες με εκείνες του πορτοκαλιού. Εκτιμάται ιδιαίτερα ως εδώδιμο φρούτο.

COOKIE SETTINGS PANEL

1st Party cookies: Necessary Cookie = :: Enhancement =

When you refuse the use of - 1st or 3rd party - cookies, this site will not behave as designed due to the unavailability of cookies.