Νέκταρ μήλου με 3 λουλούδια

Αγαπάμε το νέκταρ μήλου των προϊόντων μας. Ανακαλύψτε αυτό το συστατικό και τις αρετές του!


Αγαπάμε το νέκταρ μήλου των προϊόντων μας. Ανακαλύψτε αυτό το συστατικό και τις αρετές του!

Ένα αληθινό μυστικό φυσικής ομορφιάς, το Νέκταρ μήλου με 3 λουλούδια & γάλα αμυγδάλου αναπτύχθηκε ειδικά για εμάς. Παράγεται στη Γαλλία και πρόκειται για ένα νέκταρ μήλου στο οποίο έχουν εμβαπτισθεί τα πέταλα 3 λουλουδιών: νεροκάρδαμο, καμέλια και παπαρούνα.

COOKIE SETTINGS PANEL

1st Party cookies: Necessary Cookie = :: Enhancement =

When you refuse the use of - 1st or 3rd party - cookies, this site will not behave as designed due to the unavailability of cookies.